Гъбите в Стара планина

Posted by on 02.08.2013

В района на хижа „Анчова бичкия“ и изобщо в цялата местност „Анчова бичкия“ могат да се срещнат над 250 вида гъби, което е около 11% от всички видове гъби открити на територията на Република България. Не всички видове гъби са ядливи и по тази причина интересът от страна на събирачите на гъби е ограничен до няколко от най-разпространените видове гъби в Тетевенската част на Стара планина, а именно манатарките, печурките, пърхутките, пачият крак и др.

Голям е броят на видовете от царство Гъби, установени на територията на Парка. Открити са над 250 вида гъби, което представлява около 12% от всички видове гъби на територията на Република България. Пряк интерес от страна на човека има по отношение на ядливите видове. Най-разпространените ядливи видове гъби са манатарките, печурките, пърхутките, пачият крак и др.

 

Пачи крак

Пачи крак

Пачи крак 2

Пачи крак 2

 

Пачи крак

Гъбата расте през пролетта, лятото и есента в широколистни и иглолистни гори, като плододава и в сравнително по-сухо време. Среща се в горска шума, горски поляни и в мъх, но винаги наблизо растат живи дървета, с които гъбата съжителства чрез микоризна симбиоза. Има слаб аромат на кайсии, който се долавя при по-големи количества. Характерно за пачия крак е обемът на неговото плододаване да варира драстично всяка година.

Желателно е гъбите да се събират сутрин рано, преди вдигане на росата, въпреки че събирането им през останалата част на деня не влияе на вкусовите им качества. ачият крак е издръжлива гъба, подходяща за сушене или консервиране.

Манатарка

Манатарка е род базидиеви гъби от семейство

Манатаркови (Boletaceae) чийто членове се

наричат манатарки. Някои видове от същото

семейство но от друг род също се наричат

манатарки. Сред тях са различните видове

масловки, брезовки и др. В горите на България

са доста разпространени различните видове,

и особено високоценената обикновена манатарка.

Гъбите от този род плододават сравнително едри,

понякога огромни тела. Спорообразуващият слой

на всеки вид е под формата на гъсти тръбички и

се намира в долната част на гуглата която често е

под формата на кръгла кифла. Пънчетата им

обикновено са дебели особено в основата и

са украсени с мрежести ивици или цветни точици.

Манатарка

Манатарка

 

Манатарка 2

Манатарка 2

 

Пърхутка

Пърхутка

Пърхутка

Гъба със сферична или понякога крушовидна форма на плодното тяло. Вътрешността се нарича глеба и при младите гъби е бяла, но с узряването на спорите, които се съдържат в нея, тя пожълтява, покафенява и от плътна се превръща в прахообразна.

Горска Печурка

Гъбата има шапка/гугла с диаметър

около 4-11 см. Може да го присъединим към

малките или средно големи гъби. В младо

състояние е полусферична или звънчевидна,

а развита – широко дъговидна, разперена до

почти плоска, в  средата със заоблена гърбица.

Бледокафява до канелено кафява,по-тъмна

в центъра. Повърхността е покрита с гъсти,

тъмнокафяви триъгълни люспи и влакна,

на върха почти гола. Ръбът е тънък,

първоначално силно подвит навътре и

сраснал с пънчето посредством ципесто частично

покривало. По-късно изправен, целокраен, понякога насечен.

Горска печурка

Горска печурка