Боатин

Posted by on 02.08.2013

Резерват „Боатин“ е обявен за природен резерват на 12 юни 1948 година. Простира се от 750 м. до около 1800 м. надморска височина. От него води началото си река Черни Вит. Туристите могат да достигнат до резерват „Боатин“ по два маркирани маршрута –  от хижа Момина поляна до хижа Планински извори и от с. Дивчовото до с.Рибарица.

В резервата могат да е срещнат много защитени видове от флората и фауната. В по-голямата част от площта си  резерват „Боатин“ е покрит от защитени букови гори с възраст на над 130 години, като в тях има и дървесни видове на над 200 годишна възраст. Височината на последните достига над 50 метра. Букът е основният растителен вид, но освен него в резерват „Боатин“ могат да се видят и габър, шестил, явор,трепетлика и др.

На територията на резервата могат да се срещнат много защитени видове птици като южният белогръб кълвач е един от тях.

Южен белогръг кълвач